Giải pháp

Hệ Thống Quản Lý Đội Xe Vận Tải

Các tài xế và các phương tiện có thể áp dụng trong mọi công việc kinh doanh của bản thân. Hiệu quả trong việc quản lý phương tiện vận tải của bạn giúp giảm thiểu chi phí.

Khả năng định vị vị trí thiết bị giúp đảm bảo an toàn trong hành trình, những giờ bên vô-lăng tay lái và sự thoải mái trong giờ làm việc. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin về tiêu hao nhiên liệu, quảng đường đi được, tốc độ di chuyển, trạng thái không hoạt động của thiết bị. Nhắc nhở bảo trì phương tiện và nhiều tính năng hữu ích từ trung tâm dữ liệu điện toán đám mây.

TRACK

TRACKTM tận dụng lợi thế công nghệ di động mới nhất trong việc định vị vị trí trên thiết bị, thông qua hệ thống đám mây có thể truy cập trên thiết bị di động hoặc các thiết bị đầu cuối.

TRACKTM cung cấp vị trí theo thời gian thực vị trí của nhân viên trong mọi điều kiện môi trường ngay cả khi họ ở nhà. Nó ghi lại tuyến đường mỗi ngày của nhân viên và lưu trên web server giúp người quản lý dễ dàng theo dõi lịch sử lộ trình. Nền tảng linh hoạt, dễ tùy biến phù hợp với mọi yêu cầu đặc trưng của mỗi loại hình kinh doanh khác nhau.

TRACK LITE

TRACK LiteTM tận dụng lợi thế công nghệ di động mới nhất trong việc định vị vị trí trên thiết bị, thông qua hệ thống đám mây có thể truy cập trên thiết bị di động hoặc các thiết bị đầu cuối.

TRACK LITE PRO

TRACK Lite PROTM hỗ trợ người dùng tiếp nhận công việc thông qua hệ thống Web Portal.

TRACK Lite PROTM báo cáo về vị trí, tốc độ và trạng thái thiết bị và hỗ trợ thông qua trung tâm hệ thống giao diện đám mây. Chương trình có thể trợ giúp phân công hợp lý và nâng cao hiệu quả trong công việc.

With all the information computed by TRACK™, it will benefit you:

Air Freight Forwarding
Tăng Cao Khả Năng Sinh Lợi
Supply Chain Security
Cải tiến dịch vụ khách hàng
The E-commerce Effect
Xác thực vị trí phương tiện theo thời gian thực
Ocean Cargo Roundtable
Hiệu quả giám sát thời gian rỗi của phương tiện
Import Fundamentals
Tăng tính an toàn và tiện ích lái xe tốt hơn cho tài xế
Intermodal Roundtable
Hiệu quả trong việc quản lý bảo trì, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu suất phương tiện.