Track lite

GIỚI THIỆU TRACK LiteTM

TRACK LiteTM tận dụng lợi thế công nghệ di động mới nhất trong việc định vị vị trí trên thiết bị, thông qua hệ thống đám mây có thể truy cập trên thiết bị di động hoặc các thiết bị đầu cuối khác.

TRACK LiteTM cung cấp vị trí theo thời gian thực vị trí của nhân viên trong mọi điều kiện môi trường ngay cả khi họ ở nhà. Nó ghi lại tuyến đường mỗi ngày của nhân viên và lưu trên web server giúp người quản lý dễ dàng theo dõi lịch sử lộ trình. Nền tảng linh hoạt, dễ tùy biến phù hợp với mọi yêu cầu đặc trưng của mỗi loại hình kinh doanh khác nhau.